vrijdag 4 april 2014

Hoofdstuk 16 gedicht
Als zand
zwaar van het licht
zie ik in kinderlijk vergezicht
een hemel vol met zonnestralen

Wat zal mijn blik bepalen
als schaduw door het leven trekt
mijn wereld niet meer onbevlekt
de dorheid van het landschap toont?

Als zand
tussen mijn vingers door
verstrooid
de veelheid niet meer kan bevatten
zal dan de Liefde van binnenuit

het eindeloos omvatten?